Usaha Kecil Menengah (UKM)

Usaha Kecil Menengah (UKM) ialah istilah yang merujuk pada jenis usaha kecil dengan kekayaan bersih terbanyak hanya Rp200.000.000 belum termasuk tanah serta bangunan tempat usaha. Istilah UKM juga merujuk pada usaha yang berdiri sendiri. Berdasarkan Undang-Undang No.9 Tahun 1995, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu usaha dapat dikategorikan…